۱۱/۲۴/۱۳۸۹

بیانیه جمعی از دانشجویان و فعالین جنبش سبز اراک در حمایت از راهپیمایی 25 بهمن ماه


بیانیه جمعی از دانشجویان و فعالین جنبش سبز اراک
در حمایت از راهپیمایی مسالمت آمیز 25 بهمن ماه


 هوا دلپذیر شد گل از خاک بر دمید     
پرستو به بازگشت زد نغمه امید         
به جوش آمده‌ست خون درون رگ گیاه 
بهار خجسته‌فام خرامان رسد ز راه

            سقوط پی در پی دیکتاتورها و دولت های سرکوبگر در تونس و مصر،  و شور جدیدی از آزادی خواهی و حق طلبی که خاورمیانه را در بر گرفته است ملت ایران را با سابقه ای بیش از یکصد سال مبارزه برای دموکراسی به وجد آورده است ،بسیاری از ما در سوگ برادران و خواهران تونسی و مصریمان گریستیم و در هنگامه رهایی ایشان اشک شوق چشمانمان را فرا گرفت .و اکنون چشمان ما خیره است به تحولات الجزایر ، یمن و سایر کشورهای منطقه.

 مبارک و بن علی به سرنوشت محتوم همه فرعونیان گرفتار آمدند اما مبارزه در مصر و تونس به پایان نرسیده است ، و تا استقرار یک نظام دموکراتیک ادامه دارد . ما جمعی از دانشجویان دانشگاه های اراک و فعالین جنبش سبز در این شهر ضمن نثار درود های بی پایان خود به ملت های آزاده تونس و مصر همبستگی خود را با حرکات آنان و تمامی ملت های آزادی خواه و حق طلب در سراسر دنیا اعلام می داریم . و به همین مناسبت همراه با سایر اقشار ملت و طرفداران جنبش سبز مردم ایران با حضور در راهپیمایی مسالمت آمیز 25 بهمن ماه ندای همدلی آزادی خواهان عالم را فریاد خواهیم زد.

خیزش سبز مردم ایران در سال گذشته تبلوری ست  از حق طلبی ملت های آزاده و نه گفتن به مستبدین و سرکوبگران ، نحوه برخورد حکومت با مخالفین طی این مدت که با کشتار ، شکنجه ، احکام غیر قانونی ، فشار بر زندانیان سیاسی و خانواده های ایشان همراه بوده است اندک خللی دراراده و عزم ملت ایران جهت پیگیری خواسته های بر حقشان ایجاد ننموده است ، توسل به اسلحه و نظامی کردن فضای مملکت ، و تهدید مردم و معترضین به سرکوب و برخوردهای خشن در صورت تجمع مسالمت آمیز که طبق  اصل 27 قانون اساسی از حقوق بدیهی مردم می باشد همان مسیری است که مبارک و زین العابدین بن علی پیمودند و اکنون نتیجه آن بر همگان روشن می باشد .

زنهار!
 
زير خاکستر آتشی پنهان است

و آنکه خار می کارد، زخم درو می کند.

بنگريد! من سرهای مردمان را درو کرده ام       

و گلهای اميد را و قلب جهان تشنه را با خون سيراب کردم.

باری رود خون شما را در خواهد نورديد و توفان سهمگين شما را خواهد بلعيد.

ما جمعی از دانشجویان دانشگاه های اراک و فعالین جنبش سبز این شهر  با توجه به فضا و شرایط در شهرمان تصمیم گرفتیم که با حضور در تهران و راهپیمایی در مسیر های اعلام شده به  مشتاقان آزادی بپیوندیم و اکنون از همه همشهریان و هموطنان خود نیز دعوت می کنیم که در این مسیر با ما همراه و همقدم شوند.

24 بهمن ماه 89
جمعی ازدانشجویان و فعالین جنبش سبز اراک

۱ نظر: